Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home

Croeso i gartref ar-lein Recordiau Blinc, label recordio a chwmni cyhoeddi o Ogledd Cymru.

FFILMIAU
FFILMIAU
RECORDIAU
RECORDIAU
SESIYNAU
SESIYNAU

Mae Blinc yn label cyflawn, aml-ddisgyblaeth sy’n cyfuno nifer o feysydd creadigol er mwyn cyflawni ei bwriad pennaf – cynhyrchu a hyrwyddo cerddoriaeth amgen o’r ansawdd uchaf o Gymru.

 

EIN HARTISTIAID

NEWYDDION DIWEDDARAF

 • EP unigol gan Bethan Mai o Rogue Jones allan Dydd Gwener

  EP unigol gan Bethan Mai o Rogue Jones allan Dydd Gwener

  Pleser yw cyhoeddi bod Bethan Mai wedi bod yn y stiwdio i recordio deunydd unigol, a bydd cyd-leisydd a chyd-gyfansoddwraig Rogue Jones yn rhyddhau ei E.P. gyntaf ‘Bach‘ ar Fehefin 16eg ar label Recordiau Blinc, gyda fideo newydd sbon i gyd-fynd â’r lansiad. Recordiwyd yn Stiwdio Tŷ Drwg yng Nghaerdydd, mae’r pop electro Cymraeg arloesol […]

 • Allan heddiw! Sengl ddwbl newydd gan Rogue Jones – Human Heart/Gogoneddus yw y Galon

  Allan heddiw! Sengl ddwbl newydd gan Rogue Jones – Human Heart/Gogoneddus yw y Galon

  Gogoniant heb ei ail! Mae sengl ddwyieithog newydd Rogue Jones, Human Heart a Gogoneddus yw y Galon, allan heddiw ar Recordiau Blinc. Dyma ddolenni o ble mae’r sengl ar gael i’w phrynu, yn cychwyn gydag iTunes… https://itun.es/gb/l1rVfb, Google Play https://play.google.com/store/music/album/Rogue_Jones_Human_Heart?id=Bk3gw76p3fat6yoivx7m3thmtoa, Amazon https://www.amazon.co.uk/Human-Heart-Rogue-Jones/dp/B01M69I66A, a llawer mwy. Ac wrth gwrs, mae hefyd modd prynu’r sengl o siop […]

 • Recordiau Blinc a Rogue Jones yn derbyn nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru

  Recordiau Blinc a Rogue Jones yn derbyn nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru

  Mae’n bleser gennym i gyhoeddi bod Recordiau Blinc wedi derbyn nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel rhan o’u cronfa Datblygu Diwydiant Cerddorol. Bydd hyn yn ariannu’r ymgyrch hyrwyddo ar gyfer y sengl-ddwbl newydd gan Rogue Jones, Human Heart a Gogoneddus yw y Galon. Hoffa Recordiau Blinc ddiolch i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth.

 • Rogue Jones yn ôl gyda sengl ddwbl newydd

  Rogue Jones yn ôl gyda sengl ddwbl newydd

  Wedi 2016 brysur o hyrwyddo eu halbwm cyntaf VU drwy gyngherddau a gwyliau ledled Cymru, dychwela Rogue Jones i ryddhau un o ganeuon yr albwm, Human Heart, fel sengl ddwbl ddwyieithog arbennig ar Dachwedd 18fed. Mae’r sengl, a ryddheir ar Recordiau Blinc, hefyd yn cynnwys y gân Gogoneddus yw y Galon, recordiad newydd sbon o […]

 • ‘This Mistletoe Is Mine’ gan HMS Morris allan heddiw!

  ‘This Mistletoe Is Mine’ gan HMS Morris allan heddiw!

  Mae tymor y Nadolig yn sicr wedi cychwyn rŵan – mae HMS Morris wedi rhyddhau eu sengl Nadoligaidd heddiw! Dewch i glywed am yr ŵyl o’u safbwynt hwy – mae ar gael i’w lawrlwytho’n ddigidol. Mae’r band wedi saethu fideo i’r gân hefyd. Ewch drosodd i wefan Stereoboard (http://www.stereoboard.com/content/view/195296/9) achos maen nhw’n ei dangos yn […]

TWITTER

@RecordiauBlinc

Newyddion cyffrous hir-ddisgwyliedig ynglŷn ag @OSHHmusic i chi yfory! // Exciting news about @OSHHmusic coming your way tomorrow! 🌟🎵😎

LLEOLIR BLINC O FEWN MURIAU GWRTHSAIN STIWDIO CRYCHDDWR.

Yn cydweithio â ni yn Blinc yw Stiwdio Crychddwr yn Llanllyfni, Gwynedd. Gyda thros 10 mlynedd o brofiad mewn cynhyrchu sain, y perchennog Kevin Jones yw cynhyrchydd dethol Blinc.

AM WYBODAETH BELLACH AM Y STIWDIO A’R GWASANAETHAU SYDD AR GAEL, EWCH I’R WEFAN:

 WWW.IRONWORKSSTUDIO.CO.UK/CY

EIN MANIFFESTO

ANSAWDD

Mewn byd ble mae gwneud recordiad yn y cartref yn mynd yn haws bob dydd, mae’r pwyslais ar ansawdd a safon yn cael ei golli’n aml. Gyda Blinc, ansawdd yw’r flaenoriaeth, ac nid yw amser nac arian yn rhwystr i gyflawni hyn.

ALLFORIO

Mae cerddoriaeth Gymraeg yn gyffredinol wedi cael ei ynysu rhag gweddill y byd, yn rhannol oherwydd diffyg hyder mewn llwyddiant cerddoriaeth iaith Gymraeg dramor. Rydym ni’n ceisio newid hyn, drwy hyrwyddo ein cerddoriaeth y tu hwnt i Gymru, a thu hwnt i Brydain.

DWYIEITHRWYDD

Mae rhoi llwyfan i gerddoriaeth iaith Gymraeg yn hanfodol i Blinc – diwylliant iaith sydd yn gwneud iddi ffynnu. Rydym yn rhoi’r un pwyslais felly ar gerddoriaeth a hybu cerddoriaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

TRYLOYWDER

Mae’n arferiad gan gwmnïau recordiau i gymryd gormod o’r awenau oddi wrth yr artistiaid, a pheidio â’u cynnwys yn y penderfyniadau. Gyda phob rhyddhad byddem yn cydweithio’n agos gyda’r artistiaid i sicrhau eu bod yn cytuno â phob penderfyniad ynglŷn â’u cerddoriaeth.

CYSYLLTU

Cysylltwch â ni yn uniongyrchol, neu dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol am yr holl newyddion diweddaraf oddi wrth y label a’n hartistiaid.

Wales Arts Council                 Welsh Government