[layerslider id="1"]
Home

Croeso i gartref ar-lein Recordiau Blinc, label recordio a chwmni cyhoeddi o Ogledd Cymru.

FFILMIAU
FFILMIAU
RECORDIAU
RECORDIAU
SESIYNAU
SESIYNAU

Mae Blinc yn label cyflawn, aml-ddisgyblaeth sy’n cyfuno nifer o feysydd creadigol er mwyn cyflawni ei bwriad pennaf – cynhyrchu a hyrwyddo cerddoriaeth amgen o’r ansawdd uchaf o Gymru.

 

EIN HARTISTIAID

NEWYDDION DIWEDDARAF

 • ‘Feathers’ – sengl gan Carw allan Dydd Gwener (+dolen ffrydio)

  ‘Feathers’ – sengl gan Carw allan Dydd Gwener (+dolen ffrydio)

  Pylwch oleuadau’r llawr dawnsio wrth i’r meistr electro ryddhau tafell o ysblander electro-pop lleddf… Pop indie electronaidd anorchfygol a chynhyrfus gan y canwr-gyfansoddwr Carw o Gaerdydd, wrth iddo ryddhau ei drydedd sengl, FEATHERS drwy Recordiau Blinc ar Ddydd Gwener 28 Medi 2018, yn rhagarwain ei albwm gyntaf hir-ddisgwyliedig, Skin Shed. Mae hon yn fersiwn newydd o’r […]

 • Albwm gyntaf Carw – ‘Skin Shed’ allan Hydref 12fed ar CD, finyl a digidol

  Albwm gyntaf Carw – ‘Skin Shed’ allan Hydref 12fed ar CD, finyl a digidol

  Chwedlau melys, llenyddiaeth rhamantus, morwyr Ffrengig a the diddiwedd yn pweru’r pop electro ysgafn gan ganwr-gyfansoddwr mwyaf dirgel Cymru, wedi ei ddatgelu ar un ar ddeg trac ei albwm gyntaf… Yn olau enciliol sy’n disgleirio o ymylon bywiog y byd cerddoriaeth, celf a pherfformio yng Nghaerdydd, mae Carw yn dilyn y senglau radio-lwyddiannus Lanterns a […]

 • ‘Lovers’ – sengl newydd a chyhoeddi albwm gyntaf Carw

  ‘Lovers’ – sengl newydd a chyhoeddi albwm gyntaf Carw

  Synau gitâr crisialaidd, curiadau parhaus a lleisiau awyrol yn britho’r ail sengl gan y canwr-gyfansoddwr o’r Canolbarth… Mae’r ail ddogn o bop electronaidd gan y canwr-gyfansoddwr Carw wedi cyrraedd. Bydd Lovers, ei sengl ddiweddaraf, yn cael ei rhyddhau ar Awst 10fed ar Recordiau Blinc. Tra’n ennill cefnogaeth radio am ei sengl flaenorol, Lanterns, gan BBC […]

 • Carw yn ôl gyda sengl ‘Lanterns’ allan Mai 25, ac albwm newydd

  Carw yn ôl gyda sengl ‘Lanterns’ allan Mai 25, ac albwm newydd

  Gwreiddiau curiadol, tincian tecno atgofus a lleisiau rhithiol gan ddewin alawon mwyaf dirgel Cymru… Ffurfiwyd ble cyrddai tir a dyfroedd moryd, a sgrech y ddinas ond tafliad carreg o natur, mae Carw, y canwr-gyfansoddwr o Gaerdydd, yn rhoi rhagflas o fawredd ei albwm gyntaf, a fydd allan yn yr Haf, gyda’r sengl LANTERNS, a ryddhawyd […]

 • OSHH – ‘Sibrydion’ – Sengl newydd allan Rhagfyr 15fed

  OSHH – ‘Sibrydion’ – Sengl newydd allan Rhagfyr 15fed

  Yn dilyn llwyddiant albwm OSHH a ryddhawyd ar ddechrau Hydref, bydd Recordiau Blinc yn rhyddhau’r gân Sibrydion fel sengl newydd. Bydd allan ar Ragfyr 15fed o siop al-lein Blinc, ar gael i’w lawrlwytho mewn dewis o MP3, FLAC neu WAV. Yn y cyfamser, mae posib cael rhagflas o’r gân yma… https://soundcloud.com/oshhmusic/sibrydion Yn ogystal â’r sengl hon […]

TWITTER

@RecordiauBlinc

Trac sain heno - tair albwm sydd wedi gwthio'r ffiniau yn 2018 - @adwaithband Melyn @carw_carw Skin Shed a @Mrcyrff Oesoedd - tair albwm ff**** arbennig #annibyniaeth

LLEOLIR BLINC O FEWN MURIAU GWRTHSAIN STIWDIO CRYCHDDWR.

Yn cydweithio â ni yn Blinc yw Stiwdio Crychddwr yn Llanllyfni, Gwynedd. Gyda thros 10 mlynedd o brofiad mewn cynhyrchu sain, y perchennog Kevin Jones yw cynhyrchydd dethol Blinc.

AM WYBODAETH BELLACH AM Y STIWDIO A’R GWASANAETHAU SYDD AR GAEL, EWCH I’R WEFAN:

 WWW.IRONWORKSSTUDIO.CO.UK/CY

EIN MANIFFESTO

ANSAWDD

Mewn byd ble mae gwneud recordiad yn y cartref yn mynd yn haws bob dydd, mae’r pwyslais ar ansawdd a safon yn cael ei golli’n aml. Gyda Blinc, ansawdd yw’r flaenoriaeth, ac nid yw amser nac arian yn rhwystr i gyflawni hyn.

ALLFORIO

Mae cerddoriaeth Gymraeg yn gyffredinol wedi cael ei ynysu rhag gweddill y byd, yn rhannol oherwydd diffyg hyder mewn llwyddiant cerddoriaeth iaith Gymraeg dramor. Rydym ni’n ceisio newid hyn, drwy hyrwyddo ein cerddoriaeth y tu hwnt i Gymru, a thu hwnt i Brydain.

DWYIEITHRWYDD

Mae rhoi llwyfan i gerddoriaeth iaith Gymraeg yn hanfodol i Blinc – diwylliant iaith sydd yn gwneud iddi ffynnu. Rydym yn rhoi’r un pwyslais felly ar gerddoriaeth a hybu cerddoriaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

TRYLOYWDER

Mae’n arferiad gan gwmnïau recordiau i gymryd gormod o’r awenau oddi wrth yr artistiaid, a pheidio â’u cynnwys yn y penderfyniadau. Gyda phob rhyddhad byddem yn cydweithio’n agos gyda’r artistiaid i sicrhau eu bod yn cytuno â phob penderfyniad ynglŷn â’u cerddoriaeth.

CYSYLLTU

Cysylltwch â ni yn uniongyrchol, neu dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol am yr holl newyddion diweddaraf oddi wrth y label a’n hartistiaid.