[layerslider id="1"]
Home

Croeso i gartref ar-lein Recordiau Blinc, label recordio a chwmni cyhoeddi o Ogledd Cymru.

FFILMIAU
FFILMIAU
RECORDIAU
RECORDIAU
SESIYNAU
SESIYNAU

Mae Blinc yn label cyflawn, aml-ddisgyblaeth sy’n cyfuno nifer o feysydd creadigol er mwyn cyflawni ei bwriad pennaf – cynhyrchu a hyrwyddo cerddoriaeth amgen o’r ansawdd uchaf o Gymru.

 

EIN HARTISTIAID

NEWYDDION DIWEDDARAF

 • Rogue Jones ‘U V’ – albwm newydd o ail-gymysgiadau allan Ebrill 30 – RHAG-ARCHEBWCH!

  Rogue Jones ‘U V’ – albwm newydd o ail-gymysgiadau allan Ebrill 30 – RHAG-ARCHEBWCH!

  Cyfeillion Rogue Jones yn plethu caneuon y band gydag amryw o arddulliau gwahanol – albwm newydd arbrofol I ddathlu 5 mlynedd ers rhyddhau eu halbwm gyntaf, ‘V U’, bydd Rogue Jones yn rhyddhau U V – casgliad o ail-gymysgiadau o ganeuon yr albwm – ar Ebrill 30ain. I greu’r casgliad yma, gofynnodd y band i 10 […]

 • MASKE! Albwm newydd Carw allan rŵan! Gyda fideo newydd i ‘AM’

  MASKE! Albwm newydd Carw allan rŵan! Gyda fideo newydd i ‘AM’

  Yn dilyn rhyddhau’r senglau diweddar Gorwel ac Amrant, a chwaraewyd ar BBC 6 Music, mae Carw (enw iawn Owain Griffiths) yn rhyddhau ei ail albwm Maske heddiw (21 Awst) drwy Recordiau BLINC. Mae’r albwm ar gael i’w lawrlwytho a’i ffrydio o iTunes, Spotify, Apple Music, Google Play, ayb, yn ogystal ag o siop Recordiau Blinc https://recordiaublinc.com/cynnyrch/carw-maske-mp3-wav-albwm […]

 • ‘Wedi Mynd’ – Bethan Mai yn rhyddhau fideo “hudolus” newydd – allan 31/07

  ‘Wedi Mynd’ – Bethan Mai yn rhyddhau fideo “hudolus” newydd – allan 31/07

  Wedi’i chymryd o’i EP unigol cyntaf, Bach, bydd Bethan Mai o’r band Rogue Jones yn rhyddhau sengl newydd ar Ddydd Gwener Gorffennaf 31 trwy Recordiau BLINC. Bydd y fideo newydd sbon yn cael ei chwarae ar wefan y cylchgrawn barddoniaeth hyglod Y Stamp (https://www.ystamp.cymru) a bydd ar gael ddyddiad lansio’r sengl. Gyda Wedi Mynd mae […]

 • Manylion albwm newydd CARW, ac ail sengl/fideo ‘Amrant’ allan 31/07

  Manylion albwm newydd CARW, ac ail sengl/fideo ‘Amrant’ allan 31/07

  Mwy o bop electro disglair gan Carw, gyda sengl a fideo hyrwyddo newydd, Amrant wedi’i ryddhau trwy Recordiau BLINC ar ddydd Gwener 31 Gorffennaf 2020. Wedi’i ôl-gynhyrchu gan Llion Roberston (Cotton Wolf), mae Amrant wedi ei gymryd oddi ar yr albwm newydd Maske, sydd allan 21 Awst. Mae newid amgylchedd diweddar Owain yn nodi gwyriad bychan oddi wrth ei […]

 • Carw yn dychwelyd – sengl ‘Gorwel’ allan Mehefin 19, fideo ac albwm newydd

  Carw yn dychwelyd – sengl ‘Gorwel’ allan Mehefin 19, fideo ac albwm newydd

  Dafnau o electro disglair perffaith gan y cyfansoddwr Carw, wrth iddo ryddhau’r sengl newydd a fideo Gorwel trwy Recordiau BLINC ar Ddydd Gwener 19 Mehefin 2020. Yr ystod ei seibiant ers rhyddhau ei albwm agoriadol Skin Shed yn 2018, mae’r cyfansoddwr a’r cynhyrchydd Owain Griffiths wedi allfudo i Leipzig, Yr Almaen ble mae’r prosiect Carw […]

TWITTER

@RecordiauBlinc

LLEOLIR BLINC O FEWN MURIAU GWRTHSAIN STIWDIO CRYCHDDWR.

Yn cydweithio â ni yn Blinc yw Stiwdio Crychddwr yn Llanllyfni, Gwynedd. Gyda thros 10 mlynedd o brofiad mewn cynhyrchu sain, y perchennog Kevin Jones yw cynhyrchydd dethol Blinc.

AM WYBODAETH BELLACH AM Y STIWDIO A’R GWASANAETHAU SYDD AR GAEL, EWCH I’R WEFAN:

 WWW.IRONWORKSSTUDIO.CO.UK/CY

EIN MANIFFESTO

ANSAWDD

Mewn byd ble mae gwneud recordiad yn y cartref yn mynd yn haws bob dydd, mae’r pwyslais ar ansawdd a safon yn cael ei golli’n aml. Gyda Blinc, ansawdd yw’r flaenoriaeth, ac nid yw amser nac arian yn rhwystr i gyflawni hyn.

ALLFORIO

Mae cerddoriaeth Gymraeg yn gyffredinol wedi cael ei ynysu rhag gweddill y byd, yn rhannol oherwydd diffyg hyder mewn llwyddiant cerddoriaeth iaith Gymraeg dramor. Rydym ni’n ceisio newid hyn, drwy hyrwyddo ein cerddoriaeth y tu hwnt i Gymru, a thu hwnt i Brydain.

DWYIEITHRWYDD

Mae rhoi llwyfan i gerddoriaeth iaith Gymraeg yn hanfodol i Blinc – diwylliant iaith sydd yn gwneud iddi ffynnu. Rydym yn rhoi’r un pwyslais felly ar gerddoriaeth a hybu cerddoriaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

TRYLOYWDER

Mae’n arferiad gan gwmnïau recordiau i gymryd gormod o’r awenau oddi wrth yr artistiaid, a pheidio â’u cynnwys yn y penderfyniadau. Gyda phob rhyddhad byddem yn cydweithio’n agos gyda’r artistiaid i sicrhau eu bod yn cytuno â phob penderfyniad ynglŷn â’u cerddoriaeth.

CYSYLLTU

Cysylltwch â ni yn uniongyrchol, neu dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol am yr holl newyddion diweddaraf oddi wrth y label a’n hartistiaid.