[layerslider id="1"]
Home

Croeso i gartref ar-lein Recordiau Blinc, label recordio a chwmni cyhoeddi o Ogledd Cymru.

FFILMIAU
FFILMIAU
RECORDIAU
RECORDIAU
SESIYNAU
SESIYNAU

Mae Blinc yn label cyflawn, aml-ddisgyblaeth sy’n cyfuno nifer o feysydd creadigol er mwyn cyflawni ei bwriad pennaf – cynhyrchu a hyrwyddo cerddoriaeth amgen o’r ansawdd uchaf o Gymru.

 

EIN HARTISTIAID

NEWYDDION DIWEDDARAF

 • Carw yn dychwelyd – sengl ‘Gorwel’ allan Mehefin 19, fideo ac albwm newydd

  Carw yn dychwelyd – sengl ‘Gorwel’ allan Mehefin 19, fideo ac albwm newydd

  Dafnau o electro disglair perffaith gan y cyfansoddwr Carw, wrth iddo ryddhau’r sengl newydd a fideo Gorwel trwy Recordiau BLINC ar Ddydd Gwener 19 Mehefin 2020. Yr ystod ei seibiant ers rhyddhau ei albwm agoriadol Skin Shed yn 2018, mae’r cyfansoddwr a’r cynhyrchydd Owain Griffiths wedi allfudo i Leipzig, Yr Almaen ble mae’r prosiect Carw […]

 • ‘Feathers’ – sengl gan Carw allan Dydd Gwener (+dolen ffrydio)

  ‘Feathers’ – sengl gan Carw allan Dydd Gwener (+dolen ffrydio)

  Pylwch oleuadau’r llawr dawnsio wrth i’r meistr electro ryddhau tafell o ysblander electro-pop lleddf… Pop indie electronaidd anorchfygol a chynhyrfus gan y canwr-gyfansoddwr Carw o Gaerdydd, wrth iddo ryddhau ei drydedd sengl, FEATHERS drwy Recordiau Blinc ar Ddydd Gwener 28 Medi 2018, yn rhagarwain ei albwm gyntaf hir-ddisgwyliedig, Skin Shed. Mae hon yn fersiwn newydd o’r […]

 • Albwm gyntaf Carw – ‘Skin Shed’ allan Hydref 12fed ar CD, finyl a digidol

  Albwm gyntaf Carw – ‘Skin Shed’ allan Hydref 12fed ar CD, finyl a digidol

  Chwedlau melys, llenyddiaeth rhamantus, morwyr Ffrengig a the diddiwedd yn pweru’r pop electro ysgafn gan ganwr-gyfansoddwr mwyaf dirgel Cymru, wedi ei ddatgelu ar un ar ddeg trac ei albwm gyntaf… Yn olau enciliol sy’n disgleirio o ymylon bywiog y byd cerddoriaeth, celf a pherfformio yng Nghaerdydd, mae Carw yn dilyn y senglau radio-lwyddiannus Lanterns a […]

 • ‘Lovers’ – sengl newydd a chyhoeddi albwm gyntaf Carw

  ‘Lovers’ – sengl newydd a chyhoeddi albwm gyntaf Carw

  Synau gitâr crisialaidd, curiadau parhaus a lleisiau awyrol yn britho’r ail sengl gan y canwr-gyfansoddwr o’r Canolbarth… Mae’r ail ddogn o bop electronaidd gan y canwr-gyfansoddwr Carw wedi cyrraedd. Bydd Lovers, ei sengl ddiweddaraf, yn cael ei rhyddhau ar Awst 10fed ar Recordiau Blinc. Tra’n ennill cefnogaeth radio am ei sengl flaenorol, Lanterns, gan BBC […]

 • Carw yn ôl gyda sengl ‘Lanterns’ allan Mai 25, ac albwm newydd

  Carw yn ôl gyda sengl ‘Lanterns’ allan Mai 25, ac albwm newydd

  Gwreiddiau curiadol, tincian tecno atgofus a lleisiau rhithiol gan ddewin alawon mwyaf dirgel Cymru… Ffurfiwyd ble cyrddai tir a dyfroedd moryd, a sgrech y ddinas ond tafliad carreg o natur, mae Carw, y canwr-gyfansoddwr o Gaerdydd, yn rhoi rhagflas o fawredd ei albwm gyntaf, a fydd allan yn yr Haf, gyda’r sengl LANTERNS, a ryddhawyd […]

TWITTER

@RecordiauBlinc

‘Gorwel’ - @carw_carw ALLAN RŴAN / OUT NOW youtube.com/watch?v=kb3EXv…

LLEOLIR BLINC O FEWN MURIAU GWRTHSAIN STIWDIO CRYCHDDWR.

Yn cydweithio â ni yn Blinc yw Stiwdio Crychddwr yn Llanllyfni, Gwynedd. Gyda thros 10 mlynedd o brofiad mewn cynhyrchu sain, y perchennog Kevin Jones yw cynhyrchydd dethol Blinc.

AM WYBODAETH BELLACH AM Y STIWDIO A’R GWASANAETHAU SYDD AR GAEL, EWCH I’R WEFAN:

 WWW.IRONWORKSSTUDIO.CO.UK/CY

EIN MANIFFESTO

ANSAWDD

Mewn byd ble mae gwneud recordiad yn y cartref yn mynd yn haws bob dydd, mae’r pwyslais ar ansawdd a safon yn cael ei golli’n aml. Gyda Blinc, ansawdd yw’r flaenoriaeth, ac nid yw amser nac arian yn rhwystr i gyflawni hyn.

ALLFORIO

Mae cerddoriaeth Gymraeg yn gyffredinol wedi cael ei ynysu rhag gweddill y byd, yn rhannol oherwydd diffyg hyder mewn llwyddiant cerddoriaeth iaith Gymraeg dramor. Rydym ni’n ceisio newid hyn, drwy hyrwyddo ein cerddoriaeth y tu hwnt i Gymru, a thu hwnt i Brydain.

DWYIEITHRWYDD

Mae rhoi llwyfan i gerddoriaeth iaith Gymraeg yn hanfodol i Blinc – diwylliant iaith sydd yn gwneud iddi ffynnu. Rydym yn rhoi’r un pwyslais felly ar gerddoriaeth a hybu cerddoriaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

TRYLOYWDER

Mae’n arferiad gan gwmnïau recordiau i gymryd gormod o’r awenau oddi wrth yr artistiaid, a pheidio â’u cynnwys yn y penderfyniadau. Gyda phob rhyddhad byddem yn cydweithio’n agos gyda’r artistiaid i sicrhau eu bod yn cytuno â phob penderfyniad ynglŷn â’u cerddoriaeth.

CYSYLLTU

Cysylltwch â ni yn uniongyrchol, neu dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol am yr holl newyddion diweddaraf oddi wrth y label a’n hartistiaid.