Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home

Croeso i gartref ar-lein Recordiau Blinc, label recordio a chwmni cyhoeddi o Ogledd Cymru.

FFILMIAU
FFILMIAU
RECORDIAU
RECORDIAU
SESIYNAU
SESIYNAU

Mae Blinc yn label cyflawn, aml-ddisgyblaeth sy’n cyfuno nifer o feysydd creadigol er mwyn cyflawni ei bwriad pennaf – cynhyrchu a hyrwyddo cerddoriaeth amgen o’r ansawdd uchaf o Gymru.

 

EIN HARTISTIAID

NEWYDDION DIWEDDARAF

 • OSHH – ‘Sibrydion’ – Sengl newydd allan Rhagfyr 15fed

  OSHH – ‘Sibrydion’ – Sengl newydd allan Rhagfyr 15fed

  Yn dilyn llwyddiant albwm OSHH a ryddhawyd ar ddechrau Hydref, bydd Recordiau Blinc yn rhyddhau’r gân Sibrydion fel sengl newydd. Bydd allan ar Ragfyr 15fed o siop al-lein Blinc, ar gael i’w lawrlwytho mewn dewis o MP3, FLAC neu WAV. Yn y cyfamser, mae posib cael rhagflas o’r gân yma… https://soundcloud.com/oshhmusic/sibrydion Yn ogystal â’r sengl hon […]

 • Albwm newydd OSHH ar gael heddiw ar CD a finyl clir – manylion!

  Albwm newydd OSHH ar gael heddiw ar CD a finyl clir – manylion!

  Ar ôl rhyddhau albwm newydd OSHH yn ddigidol, mae’r CD a’r finyl clir ar gael heddiw o amryw siopau o gwmpas Cymru fel Palas Print (Caernarfon) a Spillers Records (Caerdydd), a nifer yn Lloegr megis HMV, Amazon, Rough Trade East (Llundain), Reflex (Newcastle), Probe Records (Lerpwl), Juno Records (Llundain), Piccadilly Records (Manceinion) a Record Culture […]

 • Albwm gyntaf OSHH allan Hydref 6ed ar Blinc

  Albwm gyntaf OSHH allan Hydref 6ed ar Blinc

  Mae’r dewin electro OSHH yn rhyddhau ei albwm gyntaf ar Hydref 6fed ar Recordiau Blinc, ar CD, finyl clir arbennig, ac yn ddigidol. Ceir rhagflas o’r albwm ar-lein gydag Alive – tafell frysgar, leddfol o bop synthaidd.  https://soundcloud.com/oshhmusic/alive Mae’r lleisiau crynedig a’r platiau tectonig ymgripiol o ddatseinedd a synth, yn creu darn annisgwyl o bop ewfforig […]

 • EP unigol gan Bethan Mai o Rogue Jones allan Dydd Gwener

  EP unigol gan Bethan Mai o Rogue Jones allan Dydd Gwener

  Pleser yw cyhoeddi bod Bethan Mai wedi bod yn y stiwdio i recordio deunydd unigol, a bydd cyd-leisydd a chyd-gyfansoddwraig Rogue Jones yn rhyddhau ei E.P. gyntaf ‘Bach‘ ar Fehefin 16eg ar label Recordiau Blinc, gyda fideo newydd sbon i gyd-fynd â’r lansiad. Recordiwyd yn Stiwdio Tŷ Drwg yng Nghaerdydd, mae’r pop electro Cymraeg arloesol […]

 • Allan heddiw! Sengl ddwbl newydd gan Rogue Jones – Human Heart/Gogoneddus yw y Galon

  Allan heddiw! Sengl ddwbl newydd gan Rogue Jones – Human Heart/Gogoneddus yw y Galon

  Gogoniant heb ei ail! Mae sengl ddwyieithog newydd Rogue Jones, Human Heart a Gogoneddus yw y Galon, allan heddiw ar Recordiau Blinc. Dyma ddolenni o ble mae’r sengl ar gael i’w phrynu, yn cychwyn gydag iTunes… https://itun.es/gb/l1rVfb, Google Play https://play.google.com/store/music/album/Rogue_Jones_Human_Heart?id=Bk3gw76p3fat6yoivx7m3thmtoa, Amazon https://www.amazon.co.uk/Human-Heart-Rogue-Jones/dp/B01M69I66A, a llawer mwy. Ac wrth gwrs, mae hefyd modd prynu’r sengl o siop […]

TWITTER

@RecordiauBlinc

Still not finished your Christmas shopping? There is still time to send you one of these before Xmas... ** 4 Blinc CDs for £19 (40% i ffwrdd) ** ** 3 Blinc vinyls for £25 (40% i ffwrdd) ** Next day postage. blincrecords.com/shop @OSHHmusic @Rogue_Jones @carw_carw @HMSMorris pic.twitter.com/KGEKtyAJX9

LLEOLIR BLINC O FEWN MURIAU GWRTHSAIN STIWDIO CRYCHDDWR.

Yn cydweithio â ni yn Blinc yw Stiwdio Crychddwr yn Llanllyfni, Gwynedd. Gyda thros 10 mlynedd o brofiad mewn cynhyrchu sain, y perchennog Kevin Jones yw cynhyrchydd dethol Blinc.

AM WYBODAETH BELLACH AM Y STIWDIO A’R GWASANAETHAU SYDD AR GAEL, EWCH I’R WEFAN:

 WWW.IRONWORKSSTUDIO.CO.UK/CY

EIN MANIFFESTO

ANSAWDD

Mewn byd ble mae gwneud recordiad yn y cartref yn mynd yn haws bob dydd, mae’r pwyslais ar ansawdd a safon yn cael ei golli’n aml. Gyda Blinc, ansawdd yw’r flaenoriaeth, ac nid yw amser nac arian yn rhwystr i gyflawni hyn.

ALLFORIO

Mae cerddoriaeth Gymraeg yn gyffredinol wedi cael ei ynysu rhag gweddill y byd, yn rhannol oherwydd diffyg hyder mewn llwyddiant cerddoriaeth iaith Gymraeg dramor. Rydym ni’n ceisio newid hyn, drwy hyrwyddo ein cerddoriaeth y tu hwnt i Gymru, a thu hwnt i Brydain.

DWYIEITHRWYDD

Mae rhoi llwyfan i gerddoriaeth iaith Gymraeg yn hanfodol i Blinc – diwylliant iaith sydd yn gwneud iddi ffynnu. Rydym yn rhoi’r un pwyslais felly ar gerddoriaeth a hybu cerddoriaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

TRYLOYWDER

Mae’n arferiad gan gwmnïau recordiau i gymryd gormod o’r awenau oddi wrth yr artistiaid, a pheidio â’u cynnwys yn y penderfyniadau. Gyda phob rhyddhad byddem yn cydweithio’n agos gyda’r artistiaid i sicrhau eu bod yn cytuno â phob penderfyniad ynglŷn â’u cerddoriaeth.

CYSYLLTU

Cysylltwch â ni yn uniongyrchol, neu dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol am yr holl newyddion diweddaraf oddi wrth y label a’n hartistiaid.

Wales Arts Council                 Welsh Government