4 diwrnod i fynd nes rhyddhau EP newydd Carw ‘Les Sœurs’

Dim ond ychydig ddiwrnodau i fynd tan y byddem yn rhyddhau EP newydd Carw, ac rydym wedi bod yn brysur yn rhoi gwybod i’r byd.
Mae rhai pobl eisoes wedi rhagarchebu’r EP, sydd ar gael ar https://recordiaublinc.com/siop ar CD, finyl a llawrlwythiad. Ewch draw am olwg.
Mae’r dosbarthwr wedi bod yn cludo’r cryno ddisgiau o gwmpas y siopau, felly bydd y CD hefyd ar gael yn eich siop gerddoriaeth leol o gwmpas Cymru. Bydd y fersiwn digidol hefyd ar gael ar iTunes, Google Play ac Amazon.
Mae’r finyl yn un dwy-ochrog arbennig, yn chwarae’r 4 trac ar y ddwy ochr! Yr unig le ar y we i gael gafael ar un o’r rhain yw yn syth o siop Recordiau Blinc.
Mae un o’r traciau, Elevate, ar gael i’w ffrydio yma… https://soundcloud.com/carw_carw/elevate
Dyma fideo i’r gân honno… https://www.youtube.com/watch?v=P8gYuPFoZOk
A dyma adolygiad gwych o’r EP gan y newyddiadurwr cerddoriaeth Mark Barton…  https://marklosingtoday.wordpress.com/2015/06/02/carw
Bydd Carw yn chwarae nifer o gigs dros yr wythnosau nesaf felly gwyliwch allan amdano.
Blinc.