Albwm gyntaf Carw – ‘Skin Shed’ allan Hydref 12fed ar CD, finyl a digidol

Chwedlau melys, llenyddiaeth rhamantus, morwyr Ffrengig a the diddiwedd yn pweru’r pop electro ysgafn gan ganwr-gyfansoddwr mwyaf dirgel Cymru, wedi ei ddatgelu ar un ar ddeg trac ei albwm gyntaf…

Yn olau enciliol sy’n disgleirio o ymylon bywiog y byd cerddoriaeth, celf a pherfformio yng Nghaerdydd, mae Carw yn dilyn y senglau radio-lwyddiannus Lanterns a Lovers (cefnogwyd gan BBC 6 Music, Radio Cymru, Radio Wales ac Amazing Radio) drwy ryddhau ei albwm gyntaf 11-trac, Skin Shed, allan ar Recordiau Blinc ar Dydd Gwener, 12 Hydref 2018.

Wedi ei wasgaru â disgyblaeth gwreiddiol, ei ehangu gan alawon cynnil a’i gyfoethogi gan syniadaeth ‘lo-fi’ a ‘DIY’, ysgrifennodd Carw (ffugenw Owain Griffiths, artist unigol ac aelod byw o Eugene Capper & Rhodri Brooks a Winter Villains) y rhan fwyaf o Skin Shed yn ei stiwdio adref, cyn cydweithio â’r cynhyrchydd Llion Robertson (cynhyrchydd Babelsberg gan Gruff Rhys ac aelod o enwebeion y Wobr Cerddoriaeth Gymreig, Cotton Wolf) mewn sesiynau caboli wedi eu pweru gan gyflenwad te diddiwedd. Y canlyniad yw record sy’n llithro drwy’r gerau isel, gan olchi dros wrandawyr gyda llonyddwch prin cyn taro gyda rhuthr pop synthaidd wedi ei ddylanwadu gan yr 80au.

Yn agored am ei ddylanwadau, mae Skin Shed yn nodweddiadol o gasgliad recordiau Carw, gan godi sain rhaglenedig Vince Clarke, gitarau symffonig y Cocteau Twins a Durruti Column a churiadau machlud haul Balearic House. Mae’r trac ‘agoriadol’ (sy’n gwthio heibio’r track ‘Intro‘ sydd ond 1m 30s) Lovers yn enghraifft o agwedd gonest yr artist i’w grefft manwl, yn gân serch diymddiheuriad dros guriadau metronomaidd a dolenni gitâr tinciog. Mae Jerome, ble mae llais Carw’n derbyn cefnogaeth fenywaidd, yn galw i gof stori Jerome of Sandy Cove o Nova Scotia, dyn a ddarganfuwyd ar draeth yng nghanol y 19eg ganrif gyda’i hanes a’i darddiad wedi parhau’n ddirgelwch hyd ei farwolaeth.

Yn Y Galon Hon mae Carw, sy’n enedigol o Sir Drefaldwyn, yn canu yn ei famiaith i ddirmyg hierarchaeth gymdeithasol a galaru gallu’r i ddod o hyd i ffordd allan, cyn i Trac 3 adfer y bywiogrwydd gan roi’r ‘yacht pop’ offerynnol, yn ddryslyd, yn drac rhif pump. Mae sengl gyntaf yr albwm, Lanterns, sy’n ddirgelwch i’r awdur, ei ystyr wedi ei golli mewn amser, yn disgleirio fel talch o bop glân, ac yna Au Revior, sydd yn ôl Carw am “freuddwyd ges i am dri morwr Ffrengig mewn cwch rhwyfo ar y môr a oedd yn canu hwiangerdd i’w Doberman anwes oedd ar fin marw.”

Mae wastad copa ar ben pob llethr mynydd disglair ac mae Feathers yn rhoi golygfa ysblennydd o frig Skin Shed, gan beri i syniadaeth bop Carw fyrlymu i’r wyneb heb gyfaddawd. Wedi’i ysbrydoli gan y gerdd R S Thomas, Comparisons, ymarfer mewn cynildeb grymus sy’n cysylltu’r ddau gampwaith. Wrth i’r albwm ddirwyn i ben, mae Carw yn gadael ystyr neu arwyddocâd y côr-gân Gregoriaidd Meirw ac ystyr coll Perfume Haze yng nghlustiau’r gwrandäwr cyn troi i’r pellter gyda’r gân serch feddal, Asennau.

Rhestr draciau Skin Shed:

 1. Intro
 2. Lovers
 3. Jerome
 4. Y Galon Hon
 5. Trac 3
 6. Lanterns
 7. Au Revior
 8. Feathers
 9. Meirw
 10. Perfume Haze
 11. Asennau

Bydd senglau i’w rhyddhau o gwmpas dyddiad yr albwm, manylion i ddilyn.