Albwm gyntaf OSHH allan Hydref 6ed ar Blinc

Mae’r dewin electro OSHH yn rhyddhau ei albwm gyntaf ar Hydref 6fed ar Recordiau Blinc, ar CD, finyl clir arbennig, ac yn ddigidol. Ceir rhagflas o’r albwm ar-lein gydag Alive – tafell frysgar, leddfol o bop synthaidd.  https://soundcloud.com/oshhmusic/alive

Mae’r lleisiau crynedig a’r platiau tectonig ymgripiol o ddatseinedd a synth, yn creu darn annisgwyl o bop ewfforig o albwm gyntaf OSHH. Er hyn, o lannau chwaol Ynys Môn, a thrwy stiwdio yn Llanllyfni, mae OSHH wedi adeiladu albwm o alawon dyfodolaidd a threfniannau uchelgeisiol sy’n cynyddu yn eich dychymyg. O’r trac agoriadol Hen Hanesion, y datganiad rhyngblanedol Used to Fly sy’n cynnwys lleisiau gan Casi, y ddrama big-beat yn Birds a’r galon electronaidd yn curo yn You Were Wrong and You Were Right, mae hon yn albwm arbennig o fodern gyda dogn cryf o gyfriniaeth.

Yn raddedig mewn cerddoriaeth o Brifysgol Bangor, mae Howells yn hanu o bentref Star ar Ynys Môn. Wedi hen ennill ei blwyf drwy Gymru fel aelod o’r band Yr Ods, cychwynnodd Osian Howells ryddhau ei ddeunydd ei hun drwy Recordiau Blinc yn 2014 – y traciau All Mistakes, Lleisiau’n Galw a Dal i Frwydro. Cafodd un arall o’i ganeuon, Rhywbeth Gwell ei gynnwys ar yr albwm aml-gyfrannog O’r Nyth.

Mae ei berfformiadau byw yn cynnwys gwyliau megis Gŵyl Sŵn yng Nghaerdydd a Gŵyl Gardd Goll ar Ynys Môn, gyda band byw sy’n cynnwys Gwion Llewelyn (Villagers, Race Horses), Griff Lynch (Yr Ods), ei frawd Guto Howells (Yr Eira) ac Ioan Llewelyn. Mae ei ganeuon wedi cael eu chwarae gan nifer o gyflwynwyr ar BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales ac Amazing Radio, yn cynnwys Huw Stephens, Bethan Elfyn ac Adam Walton.

Wedi ei recordio yn Stiwdio Crychddwr yn Llanllyfni ger Caernarfon, gyda’r cynhyrchydd Kevin Jones, mae OSHH yn bodoli ar ochr dywylla’r sbectrwm pop, yn plotio’r pellter rhwng pobl a lleoedd mewn storïau gwir a dychmygol.

Rhag-archebwch yr albwm rŵan o…

iTunes: https://itunes.apple.com/gb/album/oshh/id1246651974
Apple Music: https://itun.es/gb/gzMtkb

Mwy o fanylion i ddilyn…