HMS MORRIS

 

BYWGRAFFIAD

Wedi ei arwain gan Heledd Watkins (Marcella and the Forget Me Nots, Emmy The Great a Chloe Howl) a’i gwblhau gan Sam Roberts a Wil Roberts (Mwsog a Wilma Sands), rhyddhaodd HMS Morris eu sengl gyntaf drwy Recordiau Blinc yn 2014 – I Grind My Teeth / I Dream of the Diner. Wedi dwy flynedd o weithio rhwng Llanymddyfri, Caerdydd a Llundain a datblygu eu sain, daeth calon y band i orffwys yng Nghaerdydd drwy olrhain eu gwreiddiau Cymreig seicedelig, gydag alawon bachog wedi eu clymu mewn dolenni synth gwrthryfelgar a harmonïau lleisiol annisgwyl. Mae eu perfformiadau byw mewn gwyliau fel Gŵyl Sŵn yn creu awyrgylch siriol, yn gwibio rhwng caneuon meddal a rhythmau bywiog i’ch cludo ar daith heb ei hail.

Yn Ebrill 2015 cyhoeddwyd HMS Morris fel un o’r 12 artist dethol ar gyfer y prosiect Gorwelion gan BBC Cymru Wales.

“Pulsing and brooding, HMS Morris’ cinematic electro pop is devilishly and deliciously unhinged. For those who like Bjork levels of quirkiness, Melody’s Echo Chamber-like dreamscapes and a woman who rivals Kate Bush for mascara-smeared caterwauling, then anchor this ship of cool to your heart.”

– David Owens, WalesOnline

NEWYDDION DIWEDDARAF

Today's little joy (apart from announcing our @maesbmaesb show) is this little beauty showing me her petals for the first time.🌻 Hapusrwydd bach y diwrnod (heblaw cyhoeddi @maesbmaesb) yw hon yn fflasio'u phetalau am y tro cyntaf 🌻 pic.twitter.com/ihRt7TT7uE

GWYLIO

GWRANDO


PRYNU

CYSYLLTU