Manylion albwm newydd CARW, ac ail sengl/fideo ‘Amrant’ allan 31/07

Mwy o bop electro disglair gan Carw, gyda sengl a fideo hyrwyddo newyddAmrant wedi’i ryddhau trwy Recordiau BLINC ar ddydd Gwener 31 Gorffennaf 2020.

Wedi’i ôl-gynhyrchu gan Llion Roberston (Cotton Wolf), mae Amrant wedi ei gymryd oddi ar yr albwm newydd Maske, sydd allan 21 Awst. Mae newid amgylchedd diweddar Owain yn nodi gwyriad bychan oddi wrth ei waith blaenorol ar yr albwm offerynnol 7 trac hwn, gyda churiadau cadarnach a synau
synth tywyllach, gan ddod â naws Depeche Mode a chyffyrddiadau o weithiau o’r 90au cynnar gan Orbital ac Aphex Twin.

Bydd Amrant a Maske ar gael yn ddigidol yn unig, o’r prif wasanaethau ffrydio a lawrlwytho.

Llun: Dana Ersing

Mae Maske yn deillio o emosiynau gadael gwlad gyfarwydd lle’r oedd Owain wedi gwneud llawer o gysylltiadau, a cherfio bywyd newydd iddo’i hun mewn gwlad ble nad oedd yn adnabod neb. Gyda theitl yr albwm – y gair Almaeneg am mwgwd – mae Owain yn ymateb i’r teimlad o fod yn anweledig, anhysbys.

Mae’n dwyn i gof blwyddyn gyntaf ei fywyd yn yr Almaen, yn camgymryd wynebau ar strydoedd Leipzig am wynebau cyfarwydd gartref, a chydnabyddiaethau heb eu dychwelyd yn arwain at y teimlad cynhenid ​ei fod wedi’i guddio y tu ôl i guddwisg, neu fwgwd. Mae pob trac oddi ar yr albwm yn nodi agweddau gwahanol o’r emosiwn hwnnw.

Daw Carw o fyd cerddoriaeth, celf a llenyddiaeth gyda phrosiect â’i ganolbwynt yn bendant ac yn hunan-ysgogedig. Gweledigaeth greadigol Carw yw dewis a dethol dylanwad natur yn dilyn ei fagwraeth yng nghefn gwlad Canolbarth Cymru, yn cyfuno anadlau dyfnion o aer glân gyda llwch bwrlwm y ddinas.

Yn ogystal â chael ei chwarae’n fynych ar BBC 6 Music, BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales ac Amazing Radio, mae Carw wedi denu cryn sylw oherwydd ei berfformiadau byw, wedi ei ymuno ar y llwyfan gan gasgliadau o beiriannau ac offerynnau.

Mae Carw wedi cydweithio a pherfformio fel rhan o Cotton Wolf, Eugene Capper & Rhodri Brooks, Winter Villains a’r triawd synth electronaidd Hlemma.