MASKE! Albwm newydd Carw allan rŵan! Gyda fideo newydd i ‘AM’

Yn dilyn rhyddhau’r senglau diweddar Gorwel ac Amrant, a chwaraewyd ar BBC 6 Music, mae Carw (enw iawn Owain Griffiths) yn rhyddhau ei ail albwm Maske heddiw (21 Awst) drwy Recordiau BLINC. Mae’r albwm ar gael i’w lawrlwytho a’i ffrydio o iTunes, Spotify, Apple Music, Google Play, ayb, yn ogystal ag o siop Recordiau Blinc https://recordiaublinc.com/cynnyrch/carw-maske-mp3-wav-albwm

Hefyd rhyddheir fideo newydd sbon i’r gân AM o’r albwm, ar gael yn https://www.youtube.com/watch?v=qI5_dnqWMcI

Yn hannu o’r newid diweddar yn amgylchedd Owain, mae Maske – a ôl-gynhyrchwyd gan Llion Robertson (Cotton Wolf) – yn nodi gwyriad bychan oddi wrth ei waith blaenorol ar yr albwm offerynnol 7-trac hwn, gyda churiadau cadarnach a synau synth tywyllach, gan ddod â naws Depeche Mode a chyffyrddiadau o weithiau o’r 90au cynnar gan Orbital ac Aphex Twin.

Llun: Dana Ersing

Mae Maske yn deillio o emosiynau gadael gwlad gyfarwydd lle’r oedd Owain wedi gwneud llawer o gysylltiadau, a cherfio bywyd newydd iddo’i hun mewn gwlad ble nad oedd yn adnabod neb. Gyda theitl yr albwm – y gair Almaeneg am mwgwd – mae Owain yn ymateb i’r teimlad o fod yn anweledig, anhysbys.

Mae’n dwyn i gof blwyddyn gyntaf ei fywyd yn yr Almaen, yn camgymryd wynebau ar strydoedd Leipzig am wynebau cyfarwydd gartref, a chydnabyddiaethau heb eu dychwelyd yn arwain at y teimlad cynhenid ​​ei fod wedi’i guddio y tu ôl i guddwisg, neu fwgwd. Mae pob trac oddi ar yr albwm yn nodi agweddau gwahanol o’r emosiwn hwnnw.

Daw Carw o fyd cerddoriaeth, celf a llenyddiaeth gyda phrosiect â’i ganolbwynt yn bendant ac yn hunan-ysgogedig. Gweledigaeth greadigol Carw yw dewis a dethol dylanwad natur yn dilyn ei fagwraeth yng nghefn gwlad Canolbarth Cymru, yn cyfuno anadlau dyfnion o aer glân gyda llwch bwrlwm y ddinas.

Yn ogystal â chael ei chwarae’n fynych ar BBC 6 Music, BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales ac Amazing Radio, mae Carw wedi denu cryn sylw oherwydd ei berfformiadau byw, wedi ei ymuno ar y llwyfan gan gasgliadau o beiriannau ac offerynnau.

Mae Carw wedi cydweithio a pherfformio fel rhan o Cotton Wolf, Eugene Capper & Rhodri Brooks, Winter Villains a’r triawd synth electronaidd Hlemma.