Recordiau Blinc a Rogue Jones yn derbyn nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Mae’n bleser gennym i gyhoeddi bod Recordiau Blinc wedi derbyn nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel rhan o’u cronfa Datblygu Diwydiant Cerddorol. Bydd hyn yn ariannu’r ymgyrch hyrwyddo ar gyfer y sengl-ddwbl newydd gan Rogue Jones, Human Heart a Gogoneddus yw y Galon.

Hoffa Recordiau Blinc ddiolch i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth.