Rogue Jones ‘U V’ – albwm newydd o ail-gymysgiadau allan Ebrill 30 – RHAG-ARCHEBWCH!

Cyfeillion Rogue Jones yn plethu caneuon y band gydag amryw o arddulliau gwahanol – albwm newydd arbrofol

I ddathlu 5 mlynedd ers rhyddhau eu halbwm gyntaf, ‘V U’, bydd Rogue Jones yn rhyddhau U V – casgliad o ail-gymysgiadau o ganeuon yr albwm – ar Ebrill 30ain.

I greu’r casgliad yma, gofynnodd y band i 10 o’u cyfeillion o gerddorion Cymru i roi eu stamp eu hunain ar ganeuon ‘V U’ – artistiaid sy’n cynnwys Rob Ackroyd (Florence and the Machine), 9 Bach, Ani Glass a Pat Morgan (Datblygu).

Fis Hydref diwethaf, union 5 mlynedd wedi rhyddhau V U, dechreuodd BBC Radio Cymru chwarae un ail-gymysgiad bob wythnos, a nawr dyma gyfle i glywed yr holl albwm yn ei chyfanrwydd – bydd U V yn cael ei rhyddhau ar Ebrill 30 drwy Recordiau BLINC. Mae ail-gymysgiad y gân Pysgota gan Anelog ar gael i’w ffrydio nawr.

Ynglŷn â’r broses o guradu’r albwm, dywedodd Ynyr Morgan Ifan o’r band…

“Er bod y prosiect wedi bod ar waith ers peth amser, mae’r flwyddyn ddiwetha wedi rhoi’r ffocws i’w gwblhau ac estyn allan at gerddorion eraill mewn cyfnod mor ynysig. Ond nid proses gydweithredol oedd hon penderfynwyd yn gynnar yn y broses ein bod am roi rhyddid creadigol llwyr i’r ail-gymysgwyr.

“Byddai pob un elfen o’r traciau gwreiddiol yn cael eu gyrru i’r ail-gymysgwyr, i lawr i’r darnau lleiaf – clip 3 eiliad o symbal, pick-up o lais cefndir vocoder neu ddarn o farddoniaeth na wnaeth hi i’r trac gorffenedig falle bod hyn wedi gorfodi yr ail-gymysgwyr i symud ymhellach wrth y gwreiddiol na sy’ arfer digwydd.”

Mae’r band, a ddisgrifwyd gan Robin Denselow o’r Guardian fel “charmingly quirky” mewn adolygiad o V U, hefyd wedi bod yn gweithio ar ddeunydd newydd:

“Mae’r albwm ail-gymysgiadau wedi bod ar waith ers rhyw 3 mlynedd ac wedi bod yn cyd-redeg gyda sesiynnau recordio ail record y band, sesiynnau sydd wedi bod yn tueddu tuag at yr arbrofol a’r electronig.”

Ychwanegodd Bethan Mai o’r band:

“Mae rhoi un o’ch caneuon, llawer sy’ wedi cymeryd chwys ac enaid i’w creu, yn nwylo artist arall a gadael iddo fe neu hi i’w rhwygo’n ddarnau, ei blygu, ei droi tu fewn tu fas a’i drawsnewid i rywbeth hollol wahanol yn rywbeth hyfryd o arswydus ond mae’n rhywbeth llesol i artist i wneud.

“Mae hwn yn ddathliad o’r ffaith bod darn o gelfyddyd, unwaith mae e wedi gadael dwylo’r crëwr, yn cymryd mlaen bywyd ei hun a’n cael ei ddehongli yn unigryw i bob gwrandawr. Mae’n ddathliad o sut mae meddwl pob artist yn gallu ein arwain at dir newydd, a pha well artisitiaid i’n harwain na’r rhain.

“Ni’n caru pob un ail-gymysgiad a’n ddiolchgar i bawb wnaeth gymryd rhan a rhoi bywyd newydd i’r caneuon Rob Ackroyd, Anelog, 9 Bach, Pat Morgan, Ëadyth, Ani Glass, BITW, Carw, Frank Naughton a H O R S E S.”

Yn seiliedig yng Ngogledd Cymru ac ar flaen cad cerddoriaeth gyfoes Gymreig a Chymraeg, bydd Recordiau BLINC yn rhyddhau U V, yn dilyn cynnyrch blaenorol gan y band, a gan Carw, HMS Morris, a enwebwyd ar gyfer Gwobr Gerddoriaeth Gymreig, ac OSHH.

Bydd yr albwm ar gael drwy’r prif wasanaethau lawrlwytho a ffrydio. Rhag-archebwch yr albwm nawr o siop ar-lein Blinc https://blinc.bandcamp.com

ALBWM – U V

Artist:  Rogue Jones

Traciau:

  1. Halen (BITW Remix)
  2. Pysgota (Anelog Remix)
  3. Hungry (Frank Naughton Remix)
  4. Afalau (Ani Glass Remix)
  5. Priscilla (H O R S E S Remix)
  6. Baby (Pat Morgan Remix)
  7. King Is Dead (Rob Ackroyd Remix)
  8. Little Pig of Tree (9 Bach Remix)
  9. Kelly (Ëadyth Remix)
  10. Human Heart (Carw Remix)

Fformat:  Digidol yn unig

Dyddiad Rhyddhau:  Dydd Gwener, Ebrill 30

Cat:  BLINC 23