Rogue Jones – VU – allan rŵan ar Blinc!

Yn dilyn gig lansio lwyddiannus yng Nghaerdydd Nos Iau diwethaf, mae albwm newydd Rogue Jones – VU – bellach wedi ei rhyddhau. Mae nifer wedi bwrw archeb eisoes, a’r pecynnau wedi eu gyrru allan yn barod. I’r gweddill, dyma fanylion am y gwahanol fersiynau…

CD

Mae gennym becyn CD deniadol gyda llyfryn 12 tudalen, gyda gwaith celf i gyd-fynd â geiriau pob cân. Mae’r holl waith celf wedi ei greu gan Bethan, gydag Ynyr yn dylunio’r pecyn. Ar wahân i siop Recordiau Blinc, cewch afael ar y CD mewn nifer o siopau cerddorol ledled y wlad, e.e. Spillers Caerdydd, Palas Print Caernarfon, Awen Meirion Y Bala, Llên Llŷn Pwllheli, Andy’s Aberystwyth a llawer, llawer mwy.

Finyl

Pecyn ‘gatefold’, efo gwaith celf i’r geiriau. Dim ond 100 o’r rhain sydd mewn bodolaeth! A phob un yn dod efo cerdyn lawrlwytho er mwyn cael y fersiwn ddigidol am ddim.

Ar wahân i Siop Recordiau Blinc, mae’r finyl ar gael yn Spillers Caerdydd a Phalas Print Caernarfon.

Digidol

Cewch ddewis o fformat MP3 (256Kbps), FLAC neu WAV. Ar gael o…

Recordiau Blinc – https://recordiaublinc.com/cynnyrch/rogue-jones-vu-mp3flacwav
iTunes – https://itunes.apple.com/gb/album/vu/id1049027310
Google Play – https://play.google.com/store/music/album/Rogue_Jones_Vu?id=Bxo5jgv3dl7pknpgb4sm5l76uza
Amazon – http://www.amazon.co.uk/Vu-Rogue-Jones/dp/B016Q26CY8/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1446473940

Mwynhewch!