Rogue Jones yn ôl gyda sengl ddwbl newydd

Wedi 2016 brysur o hyrwyddo eu halbwm cyntaf VU drwy gyngherddau a gwyliau ledled Cymru, dychwela Rogue Jones i ryddhau un o ganeuon yr albwm, Human Heart, fel sengl ddwbl ddwyieithog arbennig ar Dachwedd 18fed. Mae’r sengl, a ryddheir ar Recordiau Blinc, hefyd yn cynnwys y gân Gogoneddus yw y Galon, recordiad newydd sbon o Human Heart gyda fersiwn Cymraeg o’r geiriau, wedi ei recordio yn hoff stiwdio’r band, Tŷ Drwg, yng Nghaerdydd.

Bydd y sengl ddwbl hon ar gael fel Lawrlwythiad yn unig, ac fel gyda phob un o recordiadau Blinc, bydd ar gael o ystod eang o wasanaethau – iTunes, Google Play, Amazon a llawer mwy – ac wrth gwrs o siop ar-lein Recordiau Blinc, https://recordiaublinc.com/siop, mewn MP3, WAV a FLAC.

Yn arbennig i’r rhyddhad yma, mae’r band wedi paratoi fideo hyrwyddo ar gyfer y ddau fersiwn o’r gân – mwy o fanylion ar gael yn fuan.

I ddilyn rhyddhau’r sengl ddwbl, rhyddheir yr albwm VU dros y D.U. ehangach ar Ragfyr 2il, wedi iddi dderbyn canmoliaeth gref drwy Gymru.

 

“My favorite band Rogue Jones have finished their debut album, and it’s amazing.”
– Rob Ackroyd, Florence and the Machine

“Discovering the decidedly nutty Rogue Jones affected me in a somewhat different way. I was simultaneously confused, excited, happy, antsy, and slightly terrified… but altogether tickled by their whimsical charm.”
– Charlie Piercey, Buzz Magazine