ROGUE JONES

BYWGRAFFIAD

Bellach yn byw yng Nghaerdydd, ond yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, ffurfiodd y pâr priod Ynyr Ifan a Bethan Morgan Rogue Jones yn 2013. Yn arwain y band, sydd hefyd yn cynnwys chwaer Bethan, Mari Morgan, Elen Ifan (ill dau o’r grŵp gwerin Saron), Ben Isaacs a Jim Deacon (Kutosis/Wylderness) a Steffan Ebsworth, mae’r ddau wedi bod yn syfrdanu cynulleidfaoedd ledled y wlad gyda’u perfformiadau trydannol. Yn cyfuno ystod eang o wahanol offerynnau o acordion i omnichord, maent yn arbenigo mewn alawon swynol a geiriau’n llawn delweddaeth.

Ar ôl rhyddhau yn 2014 eu dwy sengl gyntaf, Little Pig of Tree a Halen, dychwelodd y band i Stiwdio Tŷ Drwg yng Nghaerdydd ar ddechrau 2015 i orffen gwaith ar eu halbwm gyntaf. Rhyddhawyd VU yng Nghymru yn Hydref 2015 ar Recordiau Blinc, a bu cryn ganmoliaeth.

Wedi 2016 prysur o gyngherddi a gwyliau, yn Nhachwedd 2016 gwelwyd un o ganeuon yr albwm, Human Heart, yn cael ei ryddhau fel sengl ddwbl ddwyieithog arbennig. Mae’r sengl yn cynnwys Gogoneddus yw y Galon, recordiad newydd o Human Heart gyda fersiwn Cymraeg o’r geiriau. I gyd-fynd â’r sengl ddwbl, rhyddheir yr albwm dros y D.U. ehangach yn Rhagfyr 2016.

Mae Recordiau Blinc yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth i Rogue Jones drwy eu nawdd Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth, a gyllidodd farchnata a hyrwyddo’r sengl a’r albwm.

“A charmingly quirky band… who deserve a cult following at the very least”
– Robin Denselow, The Guardian

“Discovering the decidedly nutty Rogue Jones affected me in a somewhat different way. I was simultaneously confused, excited, happy, antsy, and slightly terrified… but altogether tickled by their whimsical charm.”
– Charlie Piercey, Buzz Magazine

“Rogue Jones have finished their debut album and it’s amazing. Gonna be a good year for music.”
– Rob Ackroyd, Florence and the Machine.

NEWYDDION DIWEDDARAF

GWYLIO

GWRANDO

PRYNU

CYSYLLTU